NAJ.sk

OĽGA

Je vysokoškolským pedagógom – docentkou - na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde od roku 1987 vyučuje najmä základnú a kondičnú gymnastiku, aerobik a fitnes. Absolvovala viaceré medzinárodné školenia so zameraním na rôzne druhy a formy aerobiku, fitnes, rope skipping.

Je trénerkou a medzinárodnou rozhodkyňou športového aerobiku s najvyššou medzinárodnou kvalifikáciou FIG. Od roku 1999 sa špecializuje na cvičenie s fitloptou – aeróbne formy, posilňovanie a strečing.

    
(c) 2007-2013 Sahra - relax & dance studio all rights reserved | design by cresh.sk