NAJ.sk

SEMINARE

KLASICKÝ TANEC - BALET


Klasický tanec je základný výrazový prostriedok scénického tanca – baletu. Rozvíjal sa od začiatku 17. storočia z dvorských historických tancov ako aj pod vplyvom tanečníkov ľudového divadla. Dlhoročným vývojom bol vypracovaný metodický systém výučby tohto druhu tanca. Aj napriek prienikom moderných tanečných techník na scénu sa stali základy klasického tanca pre výchovu každého tanečníka nevyhnutné.
PREČO ? lebo je to tanec estetický, elegantný a kultivuje telo. Prepracováva dolné a horné končatiny, učí vznosnému držaniu tela a hlavy, zlepšuje stabilitu, rozsah pohybu, elasticitu, tanečný výraz a noblesu. ...časom to na vás bude vidieť.

Kde: Dance&Relax Studio SAHRA, Záhradnícka 46, Bratislava(Ružinov)
Kedy: 6.- 10.8.2018 o 17:00 - 19:00.
S kým: Mgr.art Helena Žitňanová, ArtD
Cena seminára:50€
Počet miest je obmedzený.
Prihlášky posielajte na sahra@sahra.sk, 0903 811385

    
(c) 2007-2013 Sahra - relax & dance studio all rights reserved | design by cresh.sk