NAJ.sk

VIP HODINY

VIP hodiny sú pre tých, ktorý dávajú prednosť individuálnym hodinám pred skupinovým.
Sú pre vás nachystané hodiny pilates, jogy, kalanetiky, brušných tancov, bollywoodu, baletu a základy spoločenských tancov.
Pripravíme vás na váš první manželský tanec.

1 klient/klientka
Cena 1 hodiny (60 min.)      25€,-
Cena 10 hodín                    225€,-
Cena 20 hodín                    400€,-

2 klienti/klientky
Cena 1 hodiny (60 min.)      45€,-
Cena 10 hodín                    410€,-
Cena 20 hodín                    780€,-

1 pár - pre spoločenské tance
Cena 1 hodiny (60 min.)      25€,-
Cena 10 hodín                    225€,-
Cena 20 hodín                    400€,-

    
(c) 2007-2013 Sahra - relax & dance studio all rights reserved | design by cresh.sk