NAJ.sk

POZOR! Mimoriadny intensive kurz BT od 8.7.2021.
V auguste ranny Pilates o 9:00-10:00.

Sala 2:

NOVINKA aktualizovane 18.7.2021

Pon 18,00 - 19,00
Ayo
Prenájom
19,00 - 20,00
TŠ Abrazo
Arg.tango
20,00 - 20,30
TŠ Abrazo
Arg.tango
Uto 17,00 - 18,00
TS
SAHRA
18,00 - 19,00
TS
SAHRA
19,30 - 20,00
Začiat. od 8.7.
Bellydance
20,00 - 21,00
Začiat. od 8.7.
Bellydance
Str 11,00 - 12,00
Janett
Prenájom
18,00 - 19,00
Ayo
Prenájom
19,00 - 20,00
TŠ Abrazo
Arg.tango
20,00 - 20,30
TŠ Abrazo
Arg.tango
Štv 18,00 - 19,00
Ayo
Prenájom
19,00 - 20,00
Ayo
Prenájom
20,00 - 21,00
Ayo
Prenájom
Pia 18,00 - 19,00
Ayo
Prenájom
19,00 - 20,00
Ayo
Prenájom
20,00 - 21,00
Ayo
Prenájom
Sob
Ned 18,00 - 19,30
VIP Dom.
Arg.tango

Legenda ku kurzom

sala2

Do kurzu BD je možné pristúpiť aj na druhej hodine!
Pri pokročilejších kurzoch (SP, P) je možné pristúpiť aj na tretej hodine.    
(c) 2007-2013 Sahra - relax & dance studio all rights reserved | design by cresh.sk