NAJ.sk

Pravidlá a odporúčania

Aby ste sa na kurze cítili dobre:

1. Prihlásiť sa na kurz e-mailom alebo telefonicky.

2. Kurz treba zaplatiť najneskôr týždeň vopred pred prvou hodinou prevodom alebo vkladom na účet.

3. Nevymeškávať začiatky hodín, pretože rozcvičenie je veľmi dôležité zo zdravotného hľadiska pre vaše svaly, kĺby aj myseľ.

4. Pohodlné oblečenie - legíny, upnuté tričko, akúkoľvek šatku, obutie - najlepšie na boso, aby ste cítili chodidlá, v zimných mesiacoch hrubé ponožky alebo mäkké cvičky.

Keď nemôžete prísť na hodinu:

1. Môžete si hodinu nahradiť v odporúčanom kurze v danom trimestri.

2. Hodiny zdarma sa nenahrádzajú.

3. Náhradné hodiny NIE JE možné premietnuť do platby nového kurzu a

nevyužité hodiny nepreplácame!

V prípade závažných ochorení budeme situáciu riešiť individuálne.

    
(c) 2007-2013 Sahra - relax & dance studio all rights reserved | design by cresh.sk